No039黑色薄纱美女浴室里湿身半脱内衣撩人姿势诱惑34P轰趴猫

No039黑色薄纱美女浴室里湿身半脱内衣撩人姿势诱惑34P轰趴猫

以人身言,则心为君火,包络三焦为相火,亦亘古不易之定论。阳明虚则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用。

又列前贤之长,以标其善。令女正卧,屈其髀,足迫尻下,男以髀胁刺之,以行九九数。

审得其道,常与男子交,可以绝谷,九日而不知饥也。樱愉背记数条,一从原帙影摹以附后。

 据其将右肾入左尺同诊者,是要出右尺部位,庶三焦包络始有诊地也。和中,无余逆忤,令多食。

用此辩之,亦易详明,大抵皆痰火所致。彼陈无择者,抑信之否乎?

所以然者;鹿恒食解毒之草,是故能制散诸药也。又,金创血不止,义叶封之即止。

Leave a Reply