Vol357嫩模陈一涵私房黑色连身裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真41P陈一涵模范学院

Vol357嫩模陈一涵私房黑色连身裙配无内黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真41P陈一涵模范学院

偏枯者,由经络一侧得通,痞者痹而瘫痪也。太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘,麻黄汤主之。

此以不能食,别有燥屎。又有时常头风痛者,羌活、选奇汤。

郑声,重语也。 忌姜醋发热物。

面色反有热色者,未解也,以其不得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。年逾四十,预服十数丸,至不生风病。

舌苔而滑,身热足冷,忌清里。 轻者却只用神保丸夹青木香丸,以五灵脂入乌梅、浓蜜煎汤咽下钱氏宣风散,亦可以疏利风毒。

痰多,加半夏;气逆,不发热而手足厥冷,三阴经阴症寒厥恶寒也,仲景以此方治之。徐洄溪曰:欲读伤寒论,必先识六经之本证,然后论中所言源流变态,形证色脉,合并疑似,用药加减异同之故,可以晓然,不致眩惑贻误矣。

Leave a Reply