Vol525嫩模小蛮妖Yummy私房沙发独特情趣内衣秀完美身材诱惑写真58P小蛮妖画语界

Vol525嫩模小蛮妖Yummy私房沙发独特情趣内衣秀完美身材诱惑写真58P小蛮妖画语界

 是阴证则有阴象足征,是阳证则有阳证可凭。亏损先天坎中一点真阳耳。

恶水者,不可下,下之则内冷,不嗜食,完谷出。此邪热下攻于大肠,真阴有立亡之势[1]。

精气衰,则神昏,故时明时昧,犹若残灯之火,欲明不明,不能照物。 在人即心肝脾肺肾。

如红光彩收回,可许重生[1],否则旦夕之间耳。 [眉批]知非氏曰:火是阴,《内经》曰:阴病治阳,当用阳药。

真气衰于何部,内邪外邪即在此处窃发。太阳病干呕,呕逆者,不可吐。

予谓形象虽异,其源则同,不必细分,总在阳火、阴判之而已。因肝胆之阳不足,不能收束其水,挟龙雷指阴气也,而水泛于上,直干清道而作者,其人腰胁胀痛,足膝时冷,两颧时赤,夜间痰水更甚,咽干不渴。

Leave a Reply