No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

而次及将溃,所以不痛也。菖蒲、地黄、枸杞各半两。

若实而急,是无胃气。其病状,小便则茎里痛,尿不能卒出,痛引少腹,膀胱里急,沙石从小便出。

 切而调之,从虚去实。东垣羌活汤治风热壅盛,上攻头目昏眩。

食鳅鳝无鳞鱼,难产。 师曰∶为肺痿之病。

<目录>卷十四\肠痈脉证第七十六薏苡附子败酱散治肠痈为病,其身甲错,腹皮急,按之濡,如肿状。设有失忘,求谋不得,则肺气郁。

 正传加味枳术丸治痰积、食积、酒积、果积、肉积。大料神秘左经汤治风、寒、暑、湿流注足三阳经。

Leave a Reply