Vol697模特允爾桂林旅拍私房性感吊裙配破烂黑丝秀丰乳肥臀诱惑写真50P允爾尤蜜荟

Vol697模特允爾桂林旅拍私房性感吊裙配破烂黑丝秀丰乳肥臀诱惑写真50P允爾尤蜜荟

骨蒸,加地骨皮,知母,丹皮,各一两。转数则更数,在六至以上,而热者愈热矣。

形数惊恐,经络不通,病生于不仁。每服三十丸,空心米饮送下。

惊由于火,而致火多端,有五饮停蓄郁成火者,五饮汤丸。自中允公某,扈建炎皇帝跸,因家武林。

通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。 泻痢见于下部,时时惟出,无论因之内外,总属伤阴耗里之虚证。

因物所伤,以本物汤下。凡元气素弱,起居失宜,饮食劳倦,用心太甚,以此为主。

又有九候,举按轻重,三部浮沉,各候五动。 风热久不散,郁而为湿,相蒸生虫,肌肉溃烂也。

Leave a Reply