sama338

sama338

(是风寒则汗之,谓温散也;是生冷则下之,谓温利也。阳者,天气也,主外。

此始病太阳之气,得阳气已化热,故虽传留于三阴而皆为热证,至于不能化热,及直中三阴之阴证,又当别论。 恶风寒,加防风、桂枝各五分;血块不落,加熟地三钱,晚服八味地黄九。

)面黑而恐,呵欠呻吟,齿痛骨痿,耳鸣精泄,足胫寒,腰脊痛,小腹急疼,瘕泄而里急后重,脐下有动气者,肾家病也。其或邪居阳脉之间,则四肢热盛而为狂;邪入阴脉之内,则六经凝涩而为痹。

至初更时,痈上起一毒瓦斯,从左乳下,至肋,下胁,入于左肾,入时如烧锥刺入,眼中一阵火光,大如车轮,神气昏晕,痛楚难言,火光渐摇漾而散,神昏始苏。眉批∶知母一本作四分。

盖数少而分两重者为大方,数多而分两少者为小方。故脾胃之阴湿太过者,宜燥之温之;阳明之燥热已甚者,宜苦寒以泄之。

气不升降生膨胀,补中益气是妙着。可怜肾脏津液竭,阳明愈结厕无登;老人血少多秘结,润肠汤饮减和增。

Leave a Reply