No2368女神就是阿朱啊外滩天台主题私房开档黑丝裤袜秀丁字裤诱惑写真48P阿朱秀人网

No2368女神就是阿朱啊外滩天台主题私房开档黑丝裤袜秀丁字裤诱惑写真48P阿朱秀人网

其汗沾衣,色正黄如蘖汁,则黄汗之所独也。 朱子晦庵云:秋食姜,夭人天年,谓其辛走气泻肺也。

 〔脉沉者,有留饮。因其产后七、八日,有蓄血里证,而无太阳表证,则可知非伤寒太阳随经瘀热在里之病,乃产后恶灵未尽,热结膀胱之病,当主以下瘀血可也。

邪哭使魂魄不安者,血气少也,血气少者,属于心,心气虚者,其人则畏,合目欲眠,梦远行而精神离散,魂魄妄行,阴气衰者为「狂」〔癫〕,阳气衰者为「癫」〔狂阴气衰者为癫之「癫」字,当是「狂」字;阳气衰者为狂之「狂」字,当是「癫」字。弦浮大者,当是「弦滑大」,则有可吐之理。

小儿赤游风证,多由胎中毒热而成,或生后过于温暖,毒热蒸发于外,以致皮肤赤热而红肿,色若丹涂游走不定,行于遍身,故名日赤游风,若内归心腹则死,治法当服犀角解毒饮,如不愈,继以蓝叶散,外用砭法刺出毒血,毒甚者,敷以神功散,毒轻者,不用敷药,在百日内者,小儿忌砭血,以其肌肉难任也,须用猪肉贴法,或以赤小豆末鸡子清调涂之甚效。 _芋C若反见他色,是病色交错也。

灸家云:毋灸大醉人。又曰:中气不足,肠为之苦鸣。

 干呕者,胃气逆也,若下利清彻,乃肠中寒也。内光外泽,气色相融。

Leave a Reply