No4320模特熊小诺私房脱蓝灰上衣露性感缕空内衣秀完美身材诱惑写真70P熊小诺秀人网

No4320模特熊小诺私房脱蓝灰上衣露性感缕空内衣秀完美身材诱惑写真70P熊小诺秀人网

宜用苦参汤加横纹甘草。 阳不升阴不降。

又方治蝼蛄已未破,神效。以蛤粉为衣,其膏可收十年不坏,愈久愈烈。

 五更时用冷茶送下三钱,天明时积自下。上部三阳,肾手浮肿,风湿,宜汗,加麻黄、荆芥、葱白;足部三阳,腰腹肿,宜下,加黑牵牛、葶苈、芫花。

治一切气不升降,胁肋刺痛,胸膈痞塞。用雄黄、靛花各一钱,新汲水调服,最解毒。

吾以为心肝脾气之郁者,盖以肾水之生,原不由于心肝脾,而肾水之化,实有关于心肝脾。如无河水湾水亦可。

转胞论,用四物汤加参、术、半夏、陈皮、甘草、姜、枣煎汤,空心服。甚则血流如经水,火动之极水亏焉。

Leave a Reply